PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك پاسارگاد
بانك پاسارگاد ( وپاسار ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 13:13:59
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 1,930 قیمت دیروز 1,928 تعداد معاملات 175 EPS
2     (%0.10) بیشترین قیمت 1,978 ارزش 4,394,948,926 P/E
قیمت پایانی 1,930 کمترین قیمت 1,916 حجم 2,274,903 حداکثر قیمت مجاز 2,005
2     (%0.10) اولین قیمت 1,978 حجم مبنا 5,186,722 حداقل قیمت مجاز 1,851
تاریخ آخرین معامله 1394/2/5 - 12:29:34   ارزش بازار (م ر) 81,060,000 تعداد سهام 42,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 4,000 1,928 1,930 35,287 5
1 500 1,917 1,934 5,000 1
1 61,566 1,916 1,935 9,000 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1394/2/2 1,928 1,869 1,980 653
10.766M
20.752B
1394/2/1 1,946 1,921 1,950 163
24.504M
47.687B
1394/1/31 1,943 1,914 1,971 165
1.316M
2.544B
1394/1/30 1,947 1,903 1,975 261
3.237M
6.317B
1394/1/29 1,940 1,900 1,982 468
7.532M
14.613B
1394/1/26 1,953 1,900 1,990 625
6.395M
12.490B
1394/1/25 1,975 1,929 2,020 302
4.914M
9.703B
1394/1/24 1,964 1,935 2,040 409
6.484M
12.731B
1394/1/23 2,015 2,011 2,085 613
11.852M
23.883B
1394/1/22 2,094 2,040 2,120 749
10.955M
22.943B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 1,030 (0.29%) 4547
23.281M
24.178B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 925 (1.07%) 3279
45.353M
42.576B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 2,211 (2.30%) 1060
309,143
687.351M
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,310 (2.02%) 803
12.676M
16.859B
بانك ملت (وبملت) 2,423 (0.50%) 763
8.224M
20.057B
بانك دي (دي) 1,954 (0.20%) 464
3.445M
6.770B
پست بانك ايران (وپست) 1,620 (0.87%) 424
4.102M
6.572B
بانك انصار (وانصار) 2,889 (1.57%) 355
2.399M
6.985B
بانك سينا (وسينا) 1,520 (0.53%) 247
1.979M
3.033B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,873 (1.42%) 238
1.203M
2.291B
بانك سرمايه (سمايه) 1,678 (2.33%) 186
835,248
1.412B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 1,930 (0.10%) 175
2.275M
4.395B
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,226 (0.08%) 29
516,044
636.092M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,730 (1.26%) 27
487,379
1.324B
بانك ايران زمين (وزمين) 2,272 (2.66%) 20
28,792
66.647M
شركت اعتباري عسكريه(سهامي عام) (وعسكر) 2,470 (0.82%) 10
45,001
111.092M
بانك خاورميانه (وخاور) 1,949 (0.31%) 4
14,457
27.552M
بانك سامان (سامان) 1,800 (5.88%) 4
190,137
323.567M
اعتباري توسعه (توسعه) 700 (0%) 3
17,899
13.334M
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (39.35%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك‌پارسيان‌ (هپارس310) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف. فروش تبعي بانك ملت (هبملت303) 10 (0%) 0
0
0
اختيار ف. بانك‌اقتصادنوين‌ (هنوين310) 231 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك ملت (هبملت310) 82 (0%) 0
0
0
اختيار ف. بانك صادرات ايران (هصادر310) 146 (0%) 0
0
0
موسسه اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك تجارت (هتجار310) 159 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري آرمان ايرانيان (وآرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت اعتباري عسكريه(سهامي‌عا (وعسكرح) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك ملت (هبملت203) 46 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 1,700 (1.25%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا310) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 580 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس امور سهام: تهران- بلوارمیرداماد غربی -ابتدای پل آفریقا - پلاک 426- طبقه 1
تلفن امور سهام: 82898289
نمابر امور سهام: 88649401
پست الکترونیک امور سهام: share@bankpasargad.com
وب سایت امور سهام: http://www.bpi.ir
مدیر عامل: آقای دکتر مجید قاسمی
مدیر مالی: آقای دکتر مهدی دهقان
مدیر سهام: خانم بختیاری
مدیر روابط عمومی: آقای رفیعی