PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك پاسارگاد
بانك پاسارگاد ( وپاسار ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:16:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,645 قیمت دیروز 1,613 تعداد معاملات 755 EPS 329
32     (%1.98) بیشترین قیمت 1,675 ارزش 12,474,414,846 P/E 5.0
قیمت آخرین معامله 1,660 کمترین قیمت 1,613 حجم 7,552,600 حداکثر قیمت مجاز 1,677
47     (%2.91) اولین قیمت 1,660 حجم مبنا 9,000,000 حداقل قیمت مجاز 1,549
تاریخ آخرین معامله 1393/7/30 - 12:39:35   ارزش بازار (م ر) 69,090,000 تعداد سهام 42,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 6,464 1,660 1,669 6,000 1
1 6,000 1,659 1,670 100,000 1
1 7,500 1,655 1,672 13,087 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/7/30 1,645 1,613 1,675 755
7.553M
12.474B
1393/7/29 1,613 1,613 1,613 352
11.112M
17.924B
1393/7/28 1,551 1,593 1,593 126
2.803M
4.465B
1393/7/27 1,532 1,507 1,590 467
5.862M
8.989B
1393/7/26 1,530 1,506 1,530 251
3.612M
5.486B
1393/7/23 1,538 1,514 1,530 131
1.500M
2.288B
1393/7/22 1,541 1,520 1,530 243
2.059M
3.141B
1393/7/20 1,546 1,525 1,548 211
1.711M
2.633B
1393/7/19 1,548 1,520 1,549 136
1.062M
1.628B
1393/7/16 1,550 1,522 1,552 125
843,954
1.294B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/5/4 12 1393 329 82

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك ملت (وبملت) 2,111 (3.99%) 5236
108.395M
228.370B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 855 (3.89%) 4514
126.465M
107.971B
بانك دي (دي) 1,912 (1.34%) 1832
20.695M
40.227B
بانك گردشگري (وگردش) 1,707 (3.29%) 1597
17.607M
30.745B
بانك تجارت (وتجارت) 1,013 (2.22%) 1218
15.914M
16.170B
بانك انصار (وانصار) 2,597 (3.96%) 1144
21.127M
54.696B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 1,660 (2.91%) 755
7.553M
12.474B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,797 (2.37%) 313
1.931M
5.452B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,075 (3.07%) 225
2.313M
2.532B
پست بانك ايران (وپست) 1,456 (1.82%) 203
1.390M
2.056B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 2,517 (1.33%) 171
1.820M
4.578B
بانك ايران زمين (وزمين) 1,702 (2.96%) 110
801,987
1.365B
بانك سينا (وسينا) 1,774 (3.99%) 77
2.400M
4.258B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,320 (0.65%) 30
203,184
471.623M
شركت اعتباري عسكريه(سهامي عام) (وعسكر) 1,760 (2.22%) 7
202,610
371.610M
بانك سامان (سامان) 1,943 (0.05%) 3
60,000
113.660M
اعتباري توسعه (توسعه) 780 (3.58%) 1
40,000
31.200M
اختيار ف. تبعي بانك ملت (هبملت310) 72 (52.32%) 1
1,000
72,000
اختيار ف. بانك‌اقتصادنوين‌ (هنوين310) 231 (0%) 0
0
0
ح.بانك حكمت ايرانيان (حكمتح) 1 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 2,234 (0%) 0
0
0
اختيار ف. بانك صادرات ايران (هصادر310) 119 (0%) 0
0
0
موسسه اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك‌پارسيان‌ (هپارس310) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف. فروش تبعي بانك ملت (هبملت303) 10 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك تجارت (هتجار310) 108 (0%) 0
0
0
ح.شركت اعتباري عسكريه(سهامي‌عا (وعسكرح) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك ملت (هبملت203) 46 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا310) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس امور سهام: تهران- بلوارمیرداماد غربی -ابتدای پل آفریقا - پلاک 426- طبقه 1
تلفن امور سهام: 82898289
نمابر امور سهام: 88649401
پست الکترونیک امور سهام: share@bankpasargad.com
وب سایت امور سهام: http://www.bpi.ir
مدیر عامل: آقای دکتر مجید قاسمی
مدیر مالی: آقای دکتر مهدی دهقان
مدیر سهام: خانم بختیاری
مدیر روابط عمومی: آقای رفیعی