PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك پاسارگاد
بانك پاسارگاد ( وپاسار ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 16:29:35
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 1,593 قیمت دیروز 1,532 تعداد معاملات 126 EPS 329
61     (%3.98) بیشترین قیمت 1,593 ارزش 4,464,640,566 P/E 4.7
قیمت پایانی 1,551 کمترین قیمت 1,593 حجم 2,802,662 حداکثر قیمت مجاز 1,593
19     (%1.24) اولین قیمت 1,593 حجم مبنا 9,000,000 حداقل قیمت مجاز 1,471
تاریخ آخرین معامله 1393/7/28 - 12:16:11   ارزش بازار (م ر) 65,142,000 تعداد سهام 42,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
129 11,378,731 1,593 1,600 15,040 3
1 1,000 1,580 1,603 1,980 1
1 5,000 1,555 1,604 50,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/7/27 1,532 1,507 1,590 467
5.862M
8.989B
1393/7/26 1,530 1,506 1,530 251
3.612M
5.486B
1393/7/23 1,538 1,514 1,530 131
1.500M
2.288B
1393/7/22 1,541 1,520 1,530 243
2.059M
3.141B
1393/7/20 1,546 1,525 1,548 211
1.711M
2.633B
1393/7/19 1,548 1,520 1,549 136
1.062M
1.628B
1393/7/16 1,550 1,522 1,552 125
843,954
1.294B
1393/7/15 1,552 1,548 1,560 234
9.344M
14.498B
1393/7/14 1,551 1,527 1,579 538
13.443M
20.849B
1393/7/12 1,549 1,523 1,560 185
1.565M
2.420B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/5/4 12 1393 329 82

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 1,041 (3.79%) 4239
68.501M
71.236B
بانك دي (دي) 1,862 (4.96%) 1221
39.672M
73.853B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,073 (4.99%) 521
16.783M
18.004B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,764 (3.99%) 347
9.049M
25.008B
پست بانك ايران (وپست) 1,471 (3.96%) 328
2.799M
4.111B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 2,396 (3.99%) 240
6.663M
15.961B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 1,593 (3.98%) 126
2.803M
4.465B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,278 (3.97%) 101
2.100M
4.782B
بانك انصار (وانصار) 2,402 (3.98%) 88
2.458M
5.904B
بانك ايران زمين (وزمين) 1,575 (5.00%) 71
1.182M
1.862B
بانك سينا (وسينا) 1,763 (3.95%) 35
183,237
323.047M
بانك گردشگري (وگردش) 1,681 (5.00%) 24
179,202
301.239M
بانك سامان (سامان) 1,900 (10.47%) 4
280,000
530.510M
شركت اعتباري عسكريه(سهامي عام) (وعسكر) 1,751 (5.15%) 4
109,250
192.905M
اختيار ف. بانك‌اقتصادنوين‌ (هنوين310) 231 (0%) 0
0
0
ح.بانك حكمت ايرانيان (حكمتح) 1 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك ملت (هبملت310) 166 (0%) 0
0
0
بانك ملت (وبملت) 1,948 (0%) 0
0
0
اختيار ف. بانك صادرات ايران (هصادر310) 119 (0%) 0
0
0
موسسه اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 755 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 2,234 (0%) 0
0
0
بانك صادرات ايران (وبصادر) 779 (0%) 0
0
0
اختيارف. فروش تبعي بانك ملت (هبملت303) 10 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك‌پارسيان‌ (هپارس310) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك تجارت (هتجار310) 108 (0%) 0
0
0
ح.شركت اعتباري عسكريه(سهامي‌عا (وعسكرح) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك ملت (هبملت203) 46 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا310) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

تلفن امور سهام: 82898289
وب سایت امور سهام: http://www.bpi.ir
مدیر عامل: آقای دکتر مجید قاسمی
مدیر مالی: آقای دکتر مهدی دهقان
مدیر سهام: خانم بختیاری
مدیر روابط عمومی: آقای رفیعی
تلفن شرکت: 82890000
آدرس شرکت: بلوار میرداماد پ430
نمابر امور سهام: 88850731
آدرس امور سهام: تهران - خ نلسون ماندلا (خ آفریقا) بالاتر از میرداماد- خیابان تابان شرقی- پلاک 2 - طبقه دوم - امور سهام بانک پاسارگاد
پست الکترونیک امور سهام: share@bpi.ir