PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك پاسارگاد
بانك پاسارگاد ( وپاسار ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:46:15
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,787 قیمت دیروز 1,791 تعداد معاملات 99 EPS
4     (%0.22) بیشترین قیمت 1,791 ارزش 1,912,475,389 P/E
قیمت آخرین معامله 1,780 کمترین قیمت 1,750 حجم 1,079,461 حداکثر قیمت مجاز 1,880
11     (%0.61) اولین قیمت 1,791 حجم مبنا 5,583,473 حداقل قیمت مجاز 1,702
تاریخ آخرین معامله 1394/3/6 - 12:29:10   ارزش بازار (م ر) 75,054,000 تعداد سهام 42,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 6,000 1,756 1,780 30,000 1
1 2,000 1,750 1,784 2,000 1
1 15,000 1,745 1,787 10,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1394/3/6 1,787 1,750 1,791 99
1.079M
1.912B
1394/3/5 1,791 1,770 1,799 114
796,383
1.421B
1394/3/4 1,792 1,786 1,816 119
1.683M
3.017B
1394/3/3 1,792 1,770 1,820 253
2.564M
4.602B
1394/3/2 1,789 1,751 1,800 169
1.188M
2.118B
1394/2/30 1,791 1,774 1,800 109
904,100
1.622B
1394/2/29 1,790 1,787 1,800 154
1.607M
2.886B
1394/2/28 1,787 1,750 1,801 289
3.799M
6.765B
1394/2/27 1,800 1,760 1,810 593
3.392M
6.092B
1394/2/23 1,806 1,772 1,829 78
736,783
1.331B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك صادرات ايران (وبصادر) 850 (0.12%) 1464
15.197M
12.866B
بانك ملت (وبملت) 2,220 (0.94%) 1127
8.339M
18.584B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,120 (0.44%) 394
3.069M
3.429B
بانك گردشگري (وگردش) 1,568 (0.13%) 308
6.329M
10.168B
بانك تجارت (وتجارت) 912 (0.44%) 305
2.516M
2.305B
بانك سينا (وسينا) 1,280 (2.32%) 238
3.173M
4.085B
بانك دي (دي) 1,743 (0.17%) 216
1.598M
2.783B
بانك انصار (وانصار) 2,703 (1.78%) 160
1.816M
4.935B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,704 (0.47%) 159
663,389
1.120B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 1,780 (0.61%) 99
1.079M
1.912B
بانك خاورميانه (وخاور) 1,998 (0.15%) 93
18.591M
37.124B
بانك سرمايه (سمايه) 1,412 (0.91%) 77
319,602
443.318M
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 2,051 (4.96%) 74
486,563
998.576M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,632 (2.63%) 17
548,699
1.455B
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,270 (1.03%) 10
86,258
110.171M
شركت اعتباري عسكريه(سهامي عام) (وعسكر) 2,510 (2.45%) 2
10,121
25.307M
اختيار ف. بانك‌اقتصادنوين‌ (هنوين310) 231 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك ملت (هبملت310) 82 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 2,110 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
پست بانك ايران (وپست) 1,457 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك‌پارسيان‌ (هپارس310) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك سامان (سامان) 1,565 (0%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
اختيار ف. بانك صادرات ايران (هصادر310) 146 (0%) 0
0
0
موسسه اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 500 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا310) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 580 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري آرمان ايرانيان (وآرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت اعتباري عسكريه(سهامي‌عا (وعسكرح) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك ملت (هبملت203) 46 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك تجارت (هتجار310) 159 (0%) 0
0
0
اختيارف. فروش تبعي بانك ملت (هبملت303) 10 (0%) 0
0
0


چکیده

تلفن امور سهام: 82898289
وب سایت امور سهام: http://www.bpi.ir
مدیر عامل: آقای دکتر مجید قاسمی
مدیر مالی: آقای دکتر مهدی دهقان
مدیر سهام: خانم بختیاری
مدیر روابط عمومی: آقای رفیعی
تلفن شرکت: 82890000
آدرس شرکت: بلوار میرداماد پ430
نمابر امور سهام: 88850731
آدرس امور سهام: تهران - خ نلسون ماندلا (خ آفریقا) بالاتر از میرداماد- خیابان تابان شرقی- پلاک 2 - طبقه دوم - امور سهام بانک پاسارگاد
پست الکترونیک امور سهام: share@bpi.ir
تلفن امور سهام: 82890