PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك پاسارگاد
بانك پاسارگاد ( وپاسار ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 17:21:12
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,411 قیمت دیروز 2,411 تعداد معاملات 0 EPS 461
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 5.2
قیمت آخرین معامله 2,734 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 2,507
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 2,315
تاریخ آخرین معامله 1393/4/23 -   ارزش بازار (م ر) 72,330,000 تعداد سهام 30,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/4/23 2,731 2,680 2,749 2,803
80.713M
220.450B
1393/4/22 2,686 2,598 2,700 1,290
46.698M
125.426B
1393/4/21 2,677 2,642 2,696 1,118
11.967M
32.030B
1393/4/18 2,698 2,680 2,725 688
6.792M
18.345B
1393/4/17 2,691 2,670 2,740 1,290
21.081M
56.737B
1393/4/14 2,532 2,539 2,602 271
3.375M
8.713B
1393/4/11 2,502 2,524 2,551 250
2.122M
5.395B
1393/4/10 2,489 2,403 2,544 310
2.668M
6.675B
1393/4/9 2,484 2,425 2,526 389
6.493M
16.021B
1393/4/8 2,526 2,464 2,566 371
5.437M
13.592B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1391/12/23 12 1392 380 0 0 441 0
1391/12/4 12 1393 461 0 0 522 0
1391/7/30 12 1391 338 0 182 361 192
1391/2/4 12 1391 370 0 0 361 0
1390/12/6 12 1390 330 0 257 263 0

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك صادرات ايران (وبصادر) 857 (1.38%) 1760
25.082M
21.582B
بانك تجارت (وتجارت) 1,002 (0%) 935
10.723M
10.799B
بانك گردشگري (وگردش) 1,610 (4.11%) 737
11.544M
18.829B
بانك ملت (وبملت) 2,133 (0.47%) 520
6.119M
13.017B
بانك سينا (وسينا) 2,082 (4.00%) 206
2.700M
5.614B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,958 (0.67%) 149
493,871
1.441B
بانك انصار (وانصار) 2,552 (2.93%) 142
685,756
1.761B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 2,330 (1.94%) 47
292,906
684.071M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,470 (0.28%) 24
430,075
1.091B
اختيار ف. بانك صادرات ايران (هصادر310) 8 (700.00%) 21
210,000
1.680M
اعتباري توسعه (توسعه) 1,001 (1.86%) 1
100,000
100.100M
بانك پاسارگاد (وپاسار) 2,734 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 2,234 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري عسكريه(سهامي عام) (وعسكر) 2,100 (0%) 0
0
0
اختيار ف. بانك‌اقتصادنوين‌ (هنوين310) 231 (0%) 0
0
0
ح.بانك حكمت ايرانيان (حكمتح) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك ملت930630 (جوبملت06) 2,190 (0.45%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك ملت (هبملت310) 1 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 1,702 (0%) 0
0
0
آتي بانك ‌پارسيان‌ 900829 (جوپارس08) 3,152 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
پست بانك ايران (وپست) 6,438 (0%) 0
0
0
آتي بانك ملت‌ 930430 (جوبملت04) 2,462 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
آتي بانك ‌پارسيان‌ 910230 (جوپارس02) 2,753 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك‌پارسيان‌ (هپارس310) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي بانك‌ كارآفرين910230 (جوكار02) 2,613 (0%) 0
0
0
بانك سامان (سامان) 2,800 (0%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
آتي بانك ملت‌ 921225 (جوبملت12) 2,490 (0%) 0
0
0
آتي بانك ‌پارسيان‌ 901223 (جوپارس12) 2,303 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 1,775 (0%) 0
0
0
موسسه اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي بانك ‌پارسيان‌ 901028 (جوپارس10) 2,653 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك تجارت (هتجار310) 106 (0%) 0
0
0
آتي بانك ملت‌ 921024 (جوبملت10) 2,855 (0%) 0
0
0
اختيارف. فروش تبعي بانك ملت (هبملت303) 10 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,130 (0%) 0
0
0
ح.شركت اعتباري عسكريه(سهامي‌عا (وعسكرح) 1,100 (0%) 0
0
0
آتي بانك‌ كارآفرين901223 (جوكار12) 2,403 (0%) 0
0
0
آتي بانك‌ كارآفرين900829 (جوكار08) 2,699 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك ملت (هبملت203) 46 (0%) 0
0
0
آتي بانك ملت‌ 930230 (جوبملت02) 2,385 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا310) 1 (0%) 0
0
0
901028آتي بانك‌ كارآفرين (جوكار10) 2,702 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس امور سهام: تهران- بلوارمیرداماد غربی -ابتدای پل آفریقا - پلاک 426- طبقه 1
تلفن امور سهام: 82898289
نمابر امور سهام: 88649401
پست الکترونیک امور سهام: share@bankpasargad.com
وب سایت امور سهام: http://www.bpi.ir
مدیر عامل: آقای دکتر مجید قاسمی
مدیر مالی: آقای دکتر مهدی دهقان
مدیر سهام: خانم بختیاری
مدیر روابط عمومی: آقای رفیعی