PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك پاسارگاد
بانك پاسارگاد ( وپاسار ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 17:32:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,734 قیمت دیروز 1,805 تعداد معاملات 1477 EPS
71     (%3.93) بیشترین قیمت 1,780 ارزش 36,791,053,326 P/E
قیمت آخرین معامله 1,769 کمترین قیمت 1,733 حجم 21,213,281 حداکثر قیمت مجاز 1,877
36     (%1.99) اولین قیمت 1,733 حجم مبنا 12,600,000 حداقل قیمت مجاز 1,733
تاریخ آخرین معامله 1393/9/5 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 72,828,000 تعداد سهام 42,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 20,000 1,770 1,770 23,540 2
1 100,000 1,765 1,779 1,618 1
1 20,000 1,740 1,780 11,000 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/9/5 1,734 1,733 1,780 1,477
21.213M
36.791B
1393/9/4 1,805 1,792 1,792 270
10.360M
18.566B
1393/9/3 1,866 1,820 1,869 1,067
16.798M
31.343B
1393/9/2 1,798 1,740 1,822 1,327
13.675M
24.584B
1393/9/1 1,771 1,720 1,771 285
253.637M
449.114B
1393/8/28 1,771 1,715 1,770 277
2.706M
4.730B
1393/8/27 1,777 1,732 1,790 375
4.864M
8.625B
1393/8/26 1,779 1,760 1,820 496
7.111M
12.769B
1393/8/25 1,757 1,707 1,763 1,012
20.590M
36.172B
1393/8/24 1,696 1,692 1,740 1,060
20.566M
34.885B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك دي (دي) 1,919 (3.28%) 1828
32.602M
61.687B
پست بانك ايران (وپست) 1,399 (3.94%) 1617
20.424M
27.602B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 1,769 (1.99%) 1477
21.213M
36.791B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,333 (3.41%) 1337
31.215M
41.379B
بانك ملت (وبملت) 2,225 (3.97%) 703
26.176M
58.241B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 892 (3.98%) 646
20.037M
17.873B
بانك تجارت (وتجارت) 1,098 (3.94%) 226
6.094M
6.691B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 2,530 (1.94%) 88
1.168M
2.952B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,871 (3.98%) 88
2.559M
7.348B
بانك انصار (وانصار) 2,944 (3.98%) 78
2.569M
7.562B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,430 (3.11%) 54
742,000
1.838B
بانك ايران زمين (وزمين) 1,939 (1.25%) 45
273,275
523.057M
بانك خاورميانه (وخاور) 2,025 (4.84%) 32
176,540
365.135M
اعتباري توسعه (توسعه) 981 (0.10%) 3
13,166
12.915M
شركت اعتباري عسكريه(سهامي عام) (وعسكر) 1,700 (8.11%) 3
123,798
223.478M
اختيار ف. بانك‌اقتصادنوين‌ (هنوين310) 231 (0%) 0
0
0
ح.بانك حكمت ايرانيان (حكمتح) 1 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك ملت (هبملت310) 12 (0%) 0
0
0
اختيار ف. بانك صادرات ايران (هصادر310) 1 (0%) 0
0
0
موسسه اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 2,234 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف. فروش تبعي بانك ملت (هبملت303) 10 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك‌پارسيان‌ (هپارس310) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك سامان (سامان) 1,890 (0%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 2,194 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا310) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 700 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك ملت (هبملت203) 46 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري آرمان ايرانيان (وآرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت اعتباري عسكريه(سهامي‌عا (وعسكرح) 1,100 (0%) 0
0
0
بانك سينا (وسينا) 2,133 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك تجارت (هتجار310) 108 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس امور سهام: تهران- بلوارمیرداماد غربی -ابتدای پل آفریقا - پلاک 426- طبقه 1
تلفن امور سهام: 82898289
نمابر امور سهام: 88649401
پست الکترونیک امور سهام: share@bankpasargad.com
وب سایت امور سهام: http://www.bpi.ir
مدیر عامل: آقای دکتر مجید قاسمی
مدیر مالی: آقای دکتر مهدی دهقان
مدیر سهام: خانم بختیاری
مدیر روابط عمومی: آقای رفیعی