PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك پاسارگاد
بانك پاسارگاد ( وپاسار ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 13:07:15
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 1,000 قیمت دیروز 1,005 تعداد معاملات 523 EPS 281
5     (%0.50) بیشترین قیمت 1,010 ارزش 9,248,743,291 P/E 3.6
قیمت پایانی 1,000 کمترین قیمت 995 حجم 9,249,674 حداکثر قیمت مجاز 1,055
5     (%0.50) اولین قیمت 1,000 حجم مبنا 10,000,000 حداقل قیمت مجاز 955
تاریخ آخرین معامله 1395/8/2 - 12:29:57   ارزش بازار (م ر) 50,400,000 تعداد سهام 50,400,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 100,000 1,000 1,001 6,000 1
3 12,014 996 1,002 434,960 13
17 375,926 995 1,003 301,466 10


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1395/8/1 1,005 999 1,013 1,009
24.871M
25.002B
1395/7/28 1,000 994 1,010 1,208
34.916M
34.913B
1395/7/27 1,000 996 1,003 620
11.686M
11.684B
1395/7/26 1,002 997 1,004 532
6.688M
6.692B
1395/7/25 1,004 990 1,006 986
124.561M
125.045B
1395/7/24 1,008 998 1,009 424
57.991M
58.463B
1395/7/19 1,003 998 1,007 685
21.052M
21.120B
1395/7/18 1,000 996 1,009 444
9.642M
9.643B
1395/7/17 1,016 997 1,017 441
57.955M
58.855B
1395/7/14 1,016 998 1,019 518
61.155M
62.129B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/3/11 12 1394 289
1395/3/11 12 1395 281 231 231 301
1394/12/18 9 1394 285 128 190
1394/8/5 6 1394 285 76 115
1394/6/14 3 1394 285 40 114

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك پاسارگاد (وپاسار) 1,000 (0.50%) 523
9.250M
9.249B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,067 (0.09%) 338
2.664M
2.842B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,124 (1.44%) 309
4.041M
4.503B
بانك انصار (وانصار) 1,990 (0.20%) 153
785,459
1.560B
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,144 (0.52%) 118
1.677M
1.927B
بانك سرمايه (سمايه) 1,210 (4.35%) 79
643,318
812.585M
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 2,170 (3.77%) 51
171,142
375.703M
بانك قوامين (وقوام) 650 (3.83%) 41
1.660M
1.084B
بانك خاورميانه (وخاور) 2,581 (0.65%) 38
557,369
1.449B
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 700 (5.15%) 33
20.545M
14.373B
بانك شهر (وشهر) 790 (0.50%) 18
1.017M
803.779M
بانك آينده (وآيند) 1,100 (0%) 7
1.068M
1.174B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 3,000 (0.76%) 6
29,545
88.699M
بانك سامان (سامان) 900 (11.76%) 4
1.017M
915.185M
شركت اعتباري ملل (وملل) 1,125 (1.92%) 2
299,800
337.275M
اختيار ف. بانك‌اقتصادنوين‌ (هنوين310) 231 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك ملت (هبملت310) 82 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 2,110 (0.94%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
پست بانك ايران (وپست) 2,239 (1.59%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك صادرات ايران (وبصادر) 979 (2.59%) 0
0
0
اختيارف. فروش تبعي بانك ملت (هبملت303) 10 (0%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (39.35%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك‌پارسيان‌ (هپارس310) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك ملت (وبملت) 2,370 (1.78%) 0
0
0
اختيار ف. بانك صادرات ايران (هصادر310) 146 (0%) 0
0
0
موسسه اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 1,120 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (91.67%) 0
0
0
بانك دي (دي) 1,390 (1.00%) 0
0
0
بانك سينا (وسينا) 1,542 (2.80%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك تجارت (هتجار310) 159 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
ح.شركت اعتباري ملل (ومللح) 1,100 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك ملت (هبملت203) 46 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك تجارت (وتجارت) 1,002 (0.20%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 1,233 (0.08%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا310) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري پارس آريان بخش1دارايي 3,615,901,628 7.170
شركت سرمايه گذاري سامان مجد-سهامي خاص- 2,492,243,817 4.940
شركت نيك انديشان سروش فجر-سهامي خاص- 2,395,440,318 4.750
شركت سام گروه-سهامي خاص- 1,891,803,816 3.750
شركت ميلادگسترنوآوران-سهامي خاص- 1,862,382,641 3.690
شركت توسعه ومديريت سرمايه صبا-سهامي خاص- 1,419,600,000 2.810
شخص حقیقی 1,304,436,038 2.580
شركت بينش پژوه ايرانيان-سهامي خاص- 1,304,316,955 2.580
شركت سرمايه گذاري خوارزمي-سهامي عام- 1,285,547,461 2.550
شركت مشاوره سرمايه گذاري سلين-سهامي خاص- 1,282,225,669 2.540
شخص حقیقی 1,280,941,936 2.540
شركت تامين آتيه سرمايه ا.گ.م.پاسارگادبخش1 1,250,998,456 2.480
شركت دانش گستران آتي سازپويا-سهامي خاص- 1,249,948,079 2.480
شركت سهاب اميدايرانيان-سهامي خاص- 1,157,134,251 2.290
شركت بازرگاني همقدم-سهامي خاص- 1,132,196,168 2.240
موسسه رفاه وتامين آتيه اميد 949,022,757 1.880
شركت سرمايه گذاري پارس آريان-سهامي عام- 866,828,345 1.710
موسسه همياري كوثر 835,720,908 1.650
شركت سرمايه گذاري خوارزمي 579,128,724 1.140
شركت بارقه اميدايرانيان-سهامي خاص- 524,958,123 1.040
شركت نظم آوران پوياي ايرانيان-سهامي خاص- 509,905,490 1.010

چکیده

آدرس امور سهام: تهران- بلوارمیرداماد غربی -ابتدای پل آفریقا - پلاک 426- طبقه 1
تلفن امور سهام: 82898289
نمابر امور سهام: 88649401
پست الکترونیک امور سهام: share@bankpasargad.com
وب سایت امور سهام: http://www.bpi.ir
مدیر عامل: آقای دکتر مجید قاسمی
مدیر مالی: آقای دکتر مهدی دهقان
مدیر سهام: خانم بختیاری
مدیر روابط عمومی: آقای رفیعی