PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك پاسارگاد
بانك پاسارگاد ( وپاسار ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:31:29
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,586 قیمت دیروز 1,592 تعداد معاملات 373 EPS 329
6     (%0.38) بیشترین قیمت 1,592 ارزش 6,267,243,077 P/E 4.8
قیمت آخرین معامله 1,546 کمترین قیمت 1,542 حجم 3,969,338 حداکثر قیمت مجاز 1,655
46     (%2.89) اولین قیمت 1,592 حجم مبنا 9,000,000 حداقل قیمت مجاز 1,529
تاریخ آخرین معامله 1393/6/26 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 66,612,000 تعداد سهام 42,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 4,800 1,546 1,580 23,544 6
1 100 1,545 1,585 9,223 2
1 740 1,544 1,588 3,750 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/6/26 1,586 1,542 1,592 373
3.969M
6.267B
1393/6/25 1,592 1,563 1,605 333
3.966M
6.296B
1393/6/24 1,595 1,565 1,600 315
4.396M
6.988B
1393/6/23 1,600 1,561 1,608 336
5.180M
8.246B
1393/6/22 1,610 1,564 1,610 329
4.559M
7.260B
1393/6/19 1,629 1,580 1,635 392
27.137M
44.194B
1393/6/18 1,624 1,575 1,660 590
6.880M
11.135B
1393/6/17 1,640 1,600 1,650 516
6.616M
10.840B
1393/6/16 1,646 1,615 1,645 217
3.141M
5.130B
1393/6/15 1,653 1,610 1,659 174
2.552M
4.190B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/5/4 12 1393 329 82

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك صادرات ايران (وبصادر) 796 (0.51%) 656
7.845M
6.215B
بانك تجارت (وتجارت) 1,005 (0%) 427
8.332M
8.372B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 1,546 (2.89%) 373
3.969M
6.267B
بانك ملت (وبملت) 1,896 (0.89%) 274
2.242M
4.241B
بانك انصار (وانصار) 2,203 (0.64%) 273
1.337M
2.976B
پست بانك ايران (وپست) 1,598 (3.97%) 141
1.629M
2.606B
بانك سينا (وسينا) 1,742 (3.97%) 110
685,980
1.197B
بانك گردشگري (وگردش) 1,369 (0.07%) 94
1.312M
1.790B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 930 (1.86%) 82
983,882
900.368M
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 2,237 (1.71%) 24
39,190
87.436M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,125 (3.76%) 18
128,990
273.670M
اختيار ف. بانك صادرات ايران (هصادر310) 113 (36.14%) 7
70,000
7.910M
شركت اعتباري عسكريه(سهامي عام) (وعسكر) 1,900 (0.96%) 1
7,500
14.250M
بانك سامان (سامان) 2,500 (8.70%) 1
40,000
100.000M
اعتباري توسعه (توسعه) 666 (15.70%) 1
470
313,020
اختيار ف. تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا310) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 1,000 (0%) 0
0
0
901028آتي بانك‌ كارآفرين (جوكار10) 2,702 (0%) 0
0
0
ح.شركت اعتباري عسكريه(سهامي‌عا (وعسكرح) 1,100 (0%) 0
0
0
آتي بانك‌ كارآفرين901223 (جوكار12) 2,403 (0%) 0
0
0
آتي بانك‌ كارآفرين900829 (جوكار08) 2,699 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك ملت (هبملت203) 46 (0%) 0
0
0
آتي بانك ملت‌ 930230 (جوبملت02) 2,385 (0%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
آتي بانك ملت‌ 921225 (جوبملت12) 2,490 (0%) 0
0
0
آتي بانك ‌پارسيان‌ 901223 (جوپارس12) 2,303 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 1,775 (11.42%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك تجارت (هتجار310) 108 (0%) 0
0
0
آتي بانك ملت‌ 921024 (جوبملت10) 2,855 (0%) 0
0
0
اختيارف. فروش تبعي بانك ملت (هبملت303) 10 (0%) 0
0
0
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,700 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (39.35%) 0
0
0
آتي بانك ‌پارسيان‌ 910230 (جوپارس02) 2,753 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك‌پارسيان‌ (هپارس310) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي بانك‌ كارآفرين910230 (جوكار02) 2,613 (0%) 0
0
0
اختيار ف. بانك‌اقتصادنوين‌ (هنوين310) 231 (0%) 0
0
0
ح.بانك حكمت ايرانيان (حكمتح) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك ملت930630 (جوبملت06) 1,913 (0.21%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك ملت (هبملت310) 134 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 1,436 (0.21%) 0
0
0
آتي بانك ‌پارسيان‌ 900829 (جوپارس08) 3,152 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
موسسه اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي بانك ‌پارسيان‌ 901028 (جوپارس10) 2,653 (0%) 0
0
0
آتي بانك ملت‌ 930430 (جوبملت04) 2,462 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 2,234 (1.04%) 0
0
0


چکیده

آدرس امور سهام: تهران- بلوارمیرداماد غربی -ابتدای پل آفریقا - پلاک 426- طبقه 1
تلفن امور سهام: 82898289
نمابر امور سهام: 88649401
پست الکترونیک امور سهام: share@bankpasargad.com
وب سایت امور سهام: http://www.bpi.ir
مدیر عامل: آقای دکتر مجید قاسمی
مدیر مالی: آقای دکتر مهدی دهقان
مدیر سهام: خانم بختیاری
مدیر روابط عمومی: آقای رفیعی