PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك پاسارگاد
بانك پاسارگاد ( وپاسار ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:01:14
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,180 قیمت دیروز 1,183 تعداد معاملات 237 EPS 281
3     (%0.25) بیشترین قیمت 1,180 ارزش 2,769,723,439 P/E 4.2
قیمت آخرین معامله 1,180 کمترین قیمت 1,165 حجم 2,365,112 حداکثر قیمت مجاز 1,242
3     (%0.25) اولین قیمت 1,180 حجم مبنا 8,445,946 حداقل قیمت مجاز 1,124
تاریخ آخرین معامله 1395/3/9 - 12:29:56   ارزش بازار (م ر) 59,472,000 تعداد سهام 50,400,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 5,000 1,180 1,180 9,000 1
2 4,064 1,171 1,182 2 1
3 51,266 1,170 1,184 17,304 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1395/3/9 1,180 1,165 1,180 237
2.365M
2.770B
1395/3/8 1,183 1,165 1,198 301
2.405M
2.837B
1395/3/5 1,184 1,163 1,185 263
2.947M
3.454B
1395/3/4 1,190 1,171 1,207 341
3.022M
3.586B
1395/3/3 1,192 1,160 1,211 799
9.838M
11.725B
1395/3/1 1,156 1,150 1,169 281
3.360M
3.894B
1395/2/29 1,155 1,145 1,159 560
16.030M
18.508B
1395/2/28 1,149 1,140 1,159 304
4.352M
4.992B
1395/2/27 1,151 1,139 1,169 668
6.651M
7.620B
1395/2/26 1,167 1,149 1,185 442
5.645M
6.546B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/3/5 12 1394 289
1395/3/5 12 1395 281 301
1394/12/18 9 1394 285 128 190
1394/8/5 6 1394 285 76 115
1394/6/14 3 1394 285 40 114

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك صادرات ايران (وبصادر) 989 (1.20%) 1301
23.276M
23.202B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,301 (0.85%) 1242
17.600M
23.109B
بانك ملت (وبملت) 2,260 (2.92%) 614
6.833M
15.549B
بانك دي (دي) 1,479 (1.14%) 500
4.394M
6.501B
بانك تجارت (وتجارت) 1,043 (2.61%) 380
6.092M
6.364B
پست بانك ايران (وپست) 2,200 (0.54%) 260
2.940M
6.487B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,200 (2.12%) 247
1.666M
2.008B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 1,180 (0.25%) 237
2.365M
2.770B
بانك قوامين (وقوام) 801 (6.86%) 109
10.221M
8.339B
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,509 (0.72%) 95
1.355M
2.038B
بانك سرمايه (سمايه) 1,400 (1.89%) 95
926,299
1.302B
بانك انصار (وانصار) 2,536 (1.40%) 87
401,727
1.021B
بانك سينا (وسينا) 1,551 (2.88%) 57
561,420
876.375M
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 2,302 (3.64%) 45
159,248
366.745M
بانك شهر (وشهر) 800 (1.14%) 31
1.064M
844.890M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,900 (0.21%) 25
409,793
1.171B
بانك خاورميانه (وخاور) 2,860 (2.56%) 21
275,299
792.332M
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,150 (0%) 15
283,147
325.619M
اختيار ف. تبعي بانك تجارت (هتجار310) 159 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,100 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 1,494 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا310) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
آتي بانك‌پارسيان‌950428 (جوپارس04) 1,451 (15.07%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 100 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك‌پارسيان‌ (هپارس310) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك سامان (سامان) 1,250 (0%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري آرمان ايرانيان (وآرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
ح.شركت اعتباري عسكريه (وعسكرح) 1,100 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك ملت (هبملت203) 46 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري عسكريه (وعسكر) 1,410 (0%) 0
0
0
اختيار ف. بانك‌اقتصادنوين‌ (هنوين310) 231 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك ملت (هبملت310) 82 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 2,110 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف. فروش تبعي بانك ملت (هبملت303) 10 (0%) 0
0
0
اختيار ف. بانك صادرات ايران (هصادر310) 146 (0%) 0
0
0
موسسه اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 640 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري پارس آريان بخش1دارايي 3,429,918,026 8.160
شركت سرمايه گذاري سامان مجد-سهامي خاص- 2,076,869,848 4.940
شركت سام گروه-سهامي خاص- 1,576,503,182 3.750
شركت ميلادگسترنوآوران-سهامي خاص- 1,551,985,535 3.690
شركت توسعه ومديريت سرمايه صبا-سهامي خاص- 1,095,684,816 2.600
شخص حقیقی 1,087,030,032 2.580
شركت بينش پژوه ايرانيان-سهامي خاص- 1,086,930,796 2.580
شركت مشاوره سرمايه گذاري سلين-سهامي خاص- 1,068,521,392 2.540
شخص حقیقی 1,067,451,614 2.540
شركت سرمايه گذاري خوارزمي-سهامي عام- 1,044,492,885 2.480
شركت سهاب اميدايرانيان-سهامي خاص- 964,278,543 2.290
شركت بازرگاني همقدم-سهامي خاص- 943,496,807 2.240
شركت تامين آتيه سرمايه ا.گ.م.پاسارگادبخش1 942,832,048 2.240
موسسه رفاه وتامين آتيه اميد 790,852,298 1.880
شركت سرمايه گذاري پارس آريان-سهامي عام- 712,963,413 1.690
موسسه همياري كوثر 664,867,702 1.580
موسسه صندوق بازنشستگي،وظيفه،ازكارافتادگي وپ 500,000,000 1.190
شركت سرمايه گذاري خوارزمي 482,607,270 1.140
شركت انديشه سازان بسامان ونداد-سهامي خاص- 443,727,974 1.050
شركت ساختمان پوشش تامين آتيه-سهامي خاص- 435,000,000 1.030
شركت بارقه اميدايرانيان-سهامي خاص- 430,798,198 1.020

چکیده

وب سایت امور سهام: http://www.bpi.ir
مدیر عامل: آقای دکتر مجید قاسمی
مدیر مالی: آقای دکتر مهدی دهقان
مدیر سهام: خانم بختیاری
مدیر روابط عمومی: آقای رفیعی
تلفن شرکت: 82890000
آدرس شرکت: بلوار میرداماد پ430
نمابر امور سهام: 88850731
پست الکترونیک امور سهام: share@bpi.ir
تلفن امور سهام: 82890 - داخلی4
آدرس امور سهام: تهران ، خیابان نلسون ماندلا (خیابان آفریقا) ، بالاتر از بلوار میرداماد ، نبش کوچه تابان شرقی ، پلاک 2 ،کد پستی 1917635811 ،امور سهام گروه مالی پاسارگاد