PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك پاسارگاد
بانك پاسارگاد ( وپاسار ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 17:21:26
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,216 قیمت دیروز 1,227 تعداد معاملات 443 EPS 285
11     (%0.90) بیشترین قیمت 1,232 ارزش 6,343,264,553 P/E 4.3
قیمت آخرین معامله 1,207 کمترین قیمت 1,199 حجم 5,241,161 حداکثر قیمت مجاز 1,288
20     (%1.63) اولین قیمت 1,232 حجم مبنا 8,333,333 حداقل قیمت مجاز 1,166
تاریخ آخرین معامله 1395/2/8 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 61,286,400 تعداد سهام 50,400,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 20,000 1,210 1,229 33,000 1
2 9,500 1,195 1,230 26,000 2
1 10,000 1,193 1,239 240,500 7


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1395/2/8 1,216 1,199 1,232 443
5.241M
6.343B
1395/2/7 1,227 1,212 1,240 327
3.609M
4.422B
1395/2/6 1,228 1,215 1,250 492
6.727M
8.286B
1395/2/5 1,213 1,193 1,240 531
8.011M
9.722B
1395/2/4 1,201 1,194 1,215 347
3.771M
4.533B
1395/2/1 1,200 1,192 1,210 575
8.356M
10.024B
1395/1/31 1,197 1,185 1,215 419
5.077M
6.091B
1395/1/30 1,192 1,180 1,220 801
12.307M
14.674B
1395/1/29 1,182 1,155 1,200 568
7.030M
8.313B
1395/1/28 1,182 1,155 1,220 699
7.395M
8.717B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1394/12/18 9 1394 285 128 190
1394/8/5 6 1394 285 76 115
1394/6/14 3 1394 285 40 114

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك دي (دي) 1,587 (4.97%) 2629
26.158M
42.293B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 1,042 (1.61%) 1692
28.468M
30.015B
بانك ملت (وبملت) 2,321 (1.69%) 929
9.428M
22.009B
بانك تجارت (وتجارت) 1,090 (2.50%) 919
14.824M
16.226B
پست بانك ايران (وپست) 2,109 (5.00%) 734
10.399M
22.146B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,355 (2.80%) 474
4.878M
6.619B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 1,207 (1.63%) 443
5.241M
6.343B
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,524 (4.99%) 404
5.023M
7.710B
بانك سينا (وسينا) 1,630 (0.56%) 382
8.706M
13.943B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,240 (0.32%) 369
4.038M
4.982B
بانك سرمايه (سمايه) 1,332 (4.99%) 208
1.635M
2.205B
بانك انصار (وانصار) 2,565 (1.35%) 169
1.157M
2.976B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 2,421 (2.58%) 90
239,642
580.197M
بانك قوامين (وقوام) 906 (4.74%) 49
561,261
510.648M
بانك خاورميانه (وخاور) 2,982 (2.17%) 46
176,685
531.963M
بانك شهر (وشهر) 780 (1.52%) 36
1.693M
1.322B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,929 (3.53%) 24
211,248
617.868M
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,150 (0.09%) 16
378,463
435.232M
بانك آينده (وآيند) 1,100 (0%) 12
340,015
374.017M
شركت اعتباري عسكريه (وعسكر) 1,650 (34.24%) 2
100,622
165.995M
اعتباري توسعه (توسعه) 540 (3.65%) 1
50
27,000
اختيار ف. بانك صادرات ايران (هصادر310) 146 (0%) 0
0
0
موسسه اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف. فروش تبعي بانك ملت (هبملت303) 10 (0%) 0
0
0
اختيار ف. بانك‌اقتصادنوين‌ (هنوين310) 231 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك ملت (هبملت310) 82 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 2,110 (0.94%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك تجارت (هتجار310) 159 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري آرمان ايرانيان (وآرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
ح.شركت اعتباري عسكريه (وعسكرح) 1,100 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك ملت (هبملت203) 46 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي بانك‌پارسيان‌950428 (جوپارس04) 1,451 (1.26%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 100 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (39.35%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك‌پارسيان‌ (هپارس310) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك سامان (سامان) 1,320 (1.05%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 1,494 (0.13%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا310) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري پارس آريان بخش1دارايي 3,429,918,026 8.160
شركت سرمايه گذاري سامان مجد-سهامي خاص- 2,076,869,848 4.940
شركت سام گروه-سهامي خاص- 1,576,503,182 3.750
شركت ميلادگسترنوآوران-سهامي خاص- 1,551,985,535 3.690
شخص حقیقی 1,087,030,032 2.580
شركت بينش پژوه ايرانيان-سهامي خاص- 1,086,930,796 2.580
شركت مشاوره سرمايه گذاري سلين-سهامي خاص- 1,068,521,392 2.540
شخص حقیقی 1,067,451,614 2.540
شركت سرمايه گذاري خوارزمي-سهامي عام- 1,044,492,885 2.480
شركت سهاب اميدايرانيان-سهامي خاص- 964,278,543 2.290
شركت بازرگاني همقدم-سهامي خاص- 943,496,807 2.240
شركت تامين آتيه سرمايه ا.گ.م.پاسارگادبخش1 942,832,048 2.240
موسسه صندوق بازنشستگي،وظيفه،ازكارافتادگي وپ 940,631,925 2.230
موسسه رفاه وتامين آتيه اميد 790,852,298 1.880
شركت سرمايه گذاري پارس آريان-سهامي عام- 712,963,413 1.690
موسسه همياري كوثر 664,867,702 1.580
شركت توسعه ومديريت سرمايه صبا-سهامي خاص- 655,052,891 1.550
شركت سرمايه گذاري خوارزمي 482,607,270 1.140
شركت انديشه سازان بسامان ونداد-سهامي خاص- 476,402,201 1.130
شركت ساختمان پوشش تامين آتيه-سهامي خاص- 435,000,000 1.030
شركت بارقه اميدايرانيان-سهامي خاص- 430,798,198 1.020

چکیده

آدرس امور سهام: تهران- بلوارمیرداماد غربی -ابتدای پل آفریقا - پلاک 426- طبقه 1
تلفن امور سهام: 82898289
نمابر امور سهام: 88649401
پست الکترونیک امور سهام: share@bankpasargad.com
وب سایت امور سهام: http://www.bpi.ir
مدیر عامل: آقای دکتر مجید قاسمی
مدیر مالی: آقای دکتر مهدی دهقان
مدیر سهام: خانم بختیاری
مدیر روابط عمومی: آقای رفیعی