PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كشت و صنعت آبشيرين
كشت و صنعت آبشيرين ( آبين ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار پایه فرابورس 20:08:38
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 6,062 قیمت دیروز 6,249 تعداد معاملات 318 EPS 8
187     (%2.99) بیشترین قیمت 6,062 ارزش 6,934,867,380 P/E 772.1
قیمت پایانی 6,177 کمترین قیمت 6,062 حجم 1,143,990 حداکثر قیمت مجاز 6,436
72     (%1.15) اولین قیمت 6,062 حجم مبنا 2,978,407 حداقل قیمت مجاز 6,062
تاریخ آخرین معامله 1399/5/21 - 12:29:10   ارزش بازار (م ر) 11,134,753 تعداد سهام 1,802,615,058
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
5 31,394 6,062 6,062 3,708,887 392
0 0 0 6,063 1,529 1
0 0 0 6,150 700 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/20 6,249 6,234 6,350 790
3.718M
23.233B
1399/5/19 6,426 6,380 6,715 3,849
22.311M
143.370B
1399/5/15 6,715 6,709 6,980 2,011
10.601M
71.184B
1399/5/14 6,916 6,895 7,094 1,959
10.956M
75.771B
1399/5/13 7,108 7,094 7,190 1,920
9.781M
69.519B
1399/5/12 7,313 7,197 7,550 4,024
18.336M
134.088B
1399/5/11 7,418 7,405 7,600 4,744
31.243M
231.745B
1399/5/8 7,634 7,626 7,626 702
2.600M
19.827B
1399/5/7 7,861 7,827 8,170 2,492
15.726M
123.620B
1399/5/6 8,069 7,880 8,101 5,075
31.367M
253.099B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 37,520 (1.24%) 8946
14.150M
520.205B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 77,869 (5.00%) 6625
20.560M
1,574.049B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 48,750 (5.00%) 4015
8.485M
431.395B
سيمرغ (سيمرغ) 25,900 (4.99%) 2551
5.984M
155.228B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 34,400 (1.95%) 1843
2.689M
90.981B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 53,454 (5.00%) 1426
1.623M
87.043B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 87,343 (5.00%) 1279
745,666
65.322B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 29,590 (0.40%) 1076
1.815M
53.362B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 48,396 (5.00%) 1065
1.550M
75.887B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 46,810 (4.24%) 846
1.186M
55.179B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 81,450 (5.00%) 588
745,850
60.749B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 109,096 (5.00%) 417
212,277
23.189B
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 6,062 (2.99%) 318
1.144M
6.935B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 114,310 (5.00%) 187
190,053
21.725B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 43,710 (5.00%) 102
57,465
2.512B
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 25,915 (3.00%) 81
83,057
2.152B
كشت و صنعت جوين (جوين) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (زملارد) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور (عمرغ2) 2,481,096 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (0%) 0
0
0
*كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت ايثارفجركاشان-سهامي خاص- 1,373,820,978 76.210

چکیده